Generalforsamling i AIF
Skrevet af makalele d. 01/06/2015 20:42:50
Bestyrelsen i AIF indkalder til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19:00 i klublokalet
Udvidet nyhedstekst
Bestyrelsen i AIF indkalder til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19:00 i klublokalet

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret, hvis de er fyldt 16 år og har betalt kontingent. Desuden har

frivillige trænere/ledere selvfølgelig også stemmeret.

Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen ser således ud:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5a. Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Bjarne Morthorst, Søren Strandmark & Thomas Herter på valg. Alle modtager genvalg.

5b. Valg af 2 suppleanter

- Jesper Iversen & Houle Bertelsen på valg. Begge modtager genvalg.

5c. Valg af 1 revisor

- Leif Hygum på valg. Modtager genvalg.

6. Eventuelt

Bestyrelsen håber at rigtig mange vil møde op og deltage i debatten om tingenes tilstand og

fremtidsudsigter for Andrup IF.